Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Tủ đông công nghiệp inox VH-1599HP